Property Book 2016

14
RYNEK ZIEMI / LAND PROPERTIES
Przemyślane zakupy na rynku gruntów /

20
ZARZĄDZANIE / MANAGEMENT
Rynek wymusza modernizację obiektów komercyjnych / Market forces modernisation of commercial real properties

28
RYNEK / MARKET
W Warszawie szykują się nowe rekordy / Warsaw ready for new records

36
PRAWO / LAW
Ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania / General Anti-Avoidance Rule

42
PODATKI / TAXES
Los opodatkowania sklepów jeszcze nieprzesądzony / The fate of shop taxes not yet settled

48
KOMENTARZ / COMMENTARY
Rynek centrów handlowych 2016 / Shopping centre market 2016

50
KOMENTARZ / COMMENTARY
Przyszłość centrów handlowych  / The future of shopping centres

52
TRENDY / TRENDS
Zielony budynek, czyli już standard, który się opłaca / A green building, or a standard that pays off

60
PRAWO / LAW
Pętla się zaciska / Loopholes are closing

66
PODATKI / TAXES
Wpływ zmian prawa podatkowego na rynek transakcji nieruchomościowych w 2016 r. / Impact of tax law amendments on the real property transactions market in 2016

Komentarze

Log in to post comment.