You are here:

Office Book 2016

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

PARTNERZY / PARTNERS

RYNEK GRUNTÓW / LAND PROPERTIES
Ile nowych terenów pod zabudowę biurową wchłonie jeszcze rynek?
How much new land for office developments can the market absorb?

RYNEK / MARKET
W Warszawie szykują się nowe rekordy
Warsaw ready for new records

TRENDY / TRENDS
Nowoczesne biuro – nowa organizacja pracy, lepszy wizerunek przedsiębiorcy i niższe koszty
Modern office – new organisation of work, better employer image and lower costs

TRANSAKCJE / TRANSACTIONS
Regiony zdobywają przewagę
Regions in the lead

CENTRA USŁUG / SERVICES CENTRE
Kraków tętni biznesem
 Kraków – a bustling business city

NAJEMCA / TENANT
W dobrej atmosferze i z odpowiednim widokiem
Good atmosphere and nice view

REWITALIZACJA / REVITALIZATION
Przedwojenne mury kuszą najemców i inwestorów
Pre-war walls tempt tenants and investors

DESIGN / DESIGN
Fontanny, hamaki, strefy relaksu i zjeżdżalnie
Fountains, hammocks, relax zones and slides

REBRANDING / REBRANDING
Rebranding – ratunek dla 10-letnich „staroci”
Rebranding to the rescue of 10 years old or older assets

BIUROWCE / OFFICE BUILDINGS
Lista wybranych budynków biurowych
List of selected office buldings

Komentarze

Log in to post comment.

In our website we use cookies. Learn more here. ×