You are here:

The City - September 2016

SPIS TREŚCI / CONTENT

6
WSTĘP / EDITORIAL

10
INWESTYCJE / INVESTMENT
Polskimi obiektami interesują się inwestorzy z całego świata /Investors from all over the world are interested in Polish buildings

18
WYWIAD / FACE TO FACE
Stawka większa niż zwykle  / Stakes higher than usual

25
RYNEK / MARKET
Zaczynamy konkurować z Europą Zachodnią / We are start ing to compete with Western Europe

32
GRUNTY INWESTYCYJNE / LAND INVESTMENT
Ziemia w cenie złota / Land as expensive as gold

37
OKIEM PRAKTYKA / PRACTITIONER’S POINT OF VIEW
Pomysł na nieruchomości / Idea for properties

38
WYWIAD / FACE TO FACE
W Galerii Malta marketing szyjemy na miarę / In Galeria Malta we offer tailored marketing

44
OKIEM PRAKTYKA / PRACTITIONER’S POINT OF VIEW
Carrefour wzmacnia swoją pozycję na rynku centrów handlowych w Polsce / Carrefour is strengthening its position in the shopping centre market in Poland

46
OKIEM PRAKTYKA / PRACTITIONER’S POINT OF VIEW
Działania lokalne w Bonarka City Center /  Local actions in Bonarka City Center

47
Informacje Centra Handlowe / News Shopping Centres

50
Informacje biurowce / News Offices

52
Transfery / Transfers

56
WSTĘP / EDITORIAL

58
SPIS TREŚCI / CONTENT

60
RYNEK / MARKET
Najlepszy rok na rynku powierzchni magazynowych
The best year in the industrial market

67
PPRAWO / LAW
Wpływ ograniczeń w dysponowaniu gruntami rolnymi na rynek nieruchomości logistycznych i magazynowych

The impact of restrictions on trading in agricultural land on the logistics and warehouse market

70
OKIEM PRAKTYKA / PRACTITIONER’S POINT OF VIEW
Perspektywy na Wschodzie Polski / Prospects in Eastern Poland

72
RYNEK / MARKET
Hale szybko znikają z oferty / Warehouses quickly disappearing from the market

83
RYNEK / MARKET
Najemcy wolą magazyny nad Wisłą / Tenants choose warehouses in Poland

89
Informacje magazyny / News warehouses

Komentarze

Log in to post comment.

In our website we use cookies. Learn more here. ×