You are here:

The City - November 2016

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

3
WSTĘP / EDITORIAL

8
FOCUS

10
ULICE HANDLOWE / HIGH STREETS
Ruch nakręcają mieszkańcy i turyści
Footfall in high streets is generated by inhabitants and tourists

18
E-RYNEK / E-MARKET
Galerie handlowe próbują zdefiniować swoją rolę w e-rynku
Shopping centres are trying to define their role in the e-market

24
WYWIAD / FACE TO FACE
Trzeci etap cyklu
The third stage of the cycle

32
TRENDY / TRENDS
Dobry czas dla niewielkich formatów
Good times for small formats

40
TRENDY / TRENDS
Dobra passa ciągle trwa
Positive trend continues

44
NIERUCHOMOŚCI HANDLOWE /  RETAIL PROPERTIES
Los galerii w rękach zarządców
Fate of shopping centres in the hands of managers

51
WYWIAD / FACE TO FACE
Pod bezpiecznym dachem

54
INFORMACJE MAGAZYNY

60
INFORMACJE CENTRA HANDLOWE

65
INFORMACJE MAGAZYNY

69
TRANSFERY

 

Komentarze

Log in to post comment.

In our website we use cookies. Learn more here. ×