You are here:

The City March-April

22
KOMENTARZ / COMMENTARY
Wyzwania rynku hotelowego
24
PRAWO / LAW
Zakaz handlu w niedziele święta / Trade ban on sundays and holidays
29
INWESTYCJE / INVESTMENT
Inwestycje tylko zagraniczne? 

32
PRAWO / LAW
Polacy coraz mniej ostrożni przy zakupie drogich nieruchomooeci
Poles are increasingly less careful when purchasing expensive properties

36
PODATKI / TAXES
Kierunki zmian w minimalnym podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych
Directions of changes in the minimal income tax on commercial real estate

40
PRAWO / LAW
Właściciele biur mocno zabezpieczają swoje prawa
Office owners strongly protect their rights

47
WYDARZENIE: TOP Women in Real Estate 2018
Kobiecy potencjał w nieruchomościach

50
KOMENTARZ / COMMENTARY
Wielofunkcyjne kompleksy ożywiają polskie miasta

52
NEWS – RYNEK

57
NEWS – BIURA

64
NEWS – CENTRA HANDLOWE

68
NEWS – MAGAZYNY

73
NEWS – HOTELE

77
NEWS – AWANSE

82
NEWS – TRANSAKCJE NAJMU

 

 

Komentarze

Log in to post comment.

In our website we use cookies. Learn more here. ×