You are here:

The City - March 2017

3

WSTĘP / EDITORIAL

8
Aktualność Real Connect 2017 / Real Connect 2017 News

12
Program konferencji / Conference Programme

16
POWIERZCHNIA HANDLOWA  / RETAIL SPACE
Wysokie nasycenie powierzchnią zaostrza konkurencję

High retail density exacerbates competition

24
POWIERZCHNIE MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL SPACE
E-commerce popycha rynek magazynów mocno do przodu
E-commerce drives the warehouse market forward

32
WYWIAD / FACE TO FACE
Interesująco i stabilnie
Interesting and stable

38
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE / SPECIAL ECONOMIC ZONES
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE wzbudzają uznanie wśród inwestorów
SPECIAL ECONOMIC ZONES has gained recognition of investors

46
INFORMACJE CENTRA HANDLOWE
News Shopping centres

52
OKIEM PRAKTYKA / PRACTITIONER’S POINT OF VIEW
Retail parki – ekspansja na rynku nieruchomosci komercyjnych

54
Informacje Hotele / News Hotels

55
Informacje Biurowce / News Offices

59
Informacje magazyny / News Warehouses

61
Transfery / Transfers

 

In our website we use cookies. Learn more here. ×