You are here:

The City - April 2016

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

3
WSTĘP / EDITORIAL

4
SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

6
FOKUS / FOKUS

8
Almanach Centrów Handlowych Poland & CEE

10
TRENDY / TRENDS
Pokolenie Z stawia na tech-friendly / Generation Z bets on tech-friendly

18
WYWIAD / FACE TO FACE
Nadchodzi czas profesjonalnych zarządzających / The time of professional managers is coming

24
REKRUTACJA / REKRUITMENT
Dobry czas dla dobrego kandydata / Good times for good candidates

32
HANDEL / RETAIL
Obiekty convenience próbują rozszerzać ofertę / Convenience centres are trying to expand their offer

38
INWESTYCJE / INVESTMENT
Niskie stopy procentowe będą nadal sprzyjać rynkom nieruchomości / Low interest rates will still favour real estate markets

45
OKIEM PRAKTYKA / PRACTITIONER'S POINT OF VIEW
Rynek centrów handlowych 2016 – małe, modne, perspektywiczne / Shopping centre market 2016 – small, fashionable, prospective

46
LOGISTYKA E-COMMERCE / E-COMMERCE LOGISTICS
E-sklepy nakręcają popyt na magazyny / E-stores drive demand for warehouses

53
OKIEM PRAKTYKA
Więcej niż biuro

55
OKIEM PRAKTYKA / PRACTITIONER'S POINT OF VIEW

56
RYNEK HOTELOWY / HOTEL MARKET
Obłożenie w polskich hotelach rośnie / Growing occupancy rates in Polish hotels

62
WYDARZENIA / EVENTS
MIPIM 2016

64
INFORMACJE CENTRA HANDLOWE / NEWS SHOPPING CENTRES

66
INFORMACJE BIUROWCE / NEWS OFFICES

70
INFORMACJE MAGAZYNY / NEWS WAREHOUSES

72
TRANSFERY / TRANSFERS

Komentarze

Log in to post comment.

In our website we use cookies. Learn more here. ×