You are here:

Almanac of SC 2019/2020

Spis treści / content

3
Wstęp / Editorial

6
Partnerzy / Partners

10
TRENDY / TRENDS
Przepis na centrum handlowe / Recipe for a shopping centre

15
OKIEM EKSPERTA / PRACTITIONER’S POINT OF VIEW
Demografia z technologią w tle / Demography in the context of technology
16
TRENDY / TRENDS
Kto jest kim w polskim handlu? / Who is who in Polish retail?

24
E-commerce
E-commerce w trendzie rosnącym / E-commerce is a growing trend

28
Wywiad / face to face
Nietypowa atrakcja turystyczna / An atypical tourist attraction

34
Wywiad / face to face
Elastyczność, rentowność i błyskotliwe pomysły / Flexibility, profitability and clever ideas

40
Wywiad / face to face
Stawiamy na prestiżowe aktywa w dużych aglomeracjach miejskich / We are betting on prestigious assets in large urban agglomerations

48
Wywiad / face to face
Mixed-use, co-working i omni-chanel kształtują rynek / Mixed-use, co-working and omni-chanel shape the market

54
Wywiad / face to face
Centra handlowe na plusie / Shopping Centres in the Black

60
Prawo / Law
MegaUstawa telekomunikacyjna – konsekwencje ostatnio uchwalonych zmian dla nieruchomości komercyjnych
Mega Telecommunications Act – the consequences of recent changes for commercial properties

66
Prawo / Law
Zmieniające się otoczenie prawne a działalność centrów handlowych / The Changing legal environment and the operations of shopping centres

74
Wywiad / face to face
Sztuka w przestrzeni biznesu / Art in business space

80
Wybrane centra handlowe w Polsce / Selected shopping centres in Poland

 Almanach CH 2019_2020 [15.42 MB]

Komentarze

Log in to post comment.

In our website we use cookies. Learn more here. ×